Destek Süreçlerimiz -

Tedarik Zinciri Sürecimiz

Altınay, her yıl dünya genelinde binlerce tedarikçinin, milyonlarca ürün ve hizmetinden yararlanıyor. Hedefimiz, bizim için çalışacak bir tedarik merkezi yaratarak, maliyetleri azaltırken, sürekli gelişen kalite, teknoloji ve lojistik ile katma değer yaratmaktır.
Yüksek teknoloji ürün bileşenlerinden mühendislik hizmetlerine kadar pek çok alanda satın alma işlemleri ile bir tedarik zinciri organizasyonu yürütürken üç hedefimiz var: rekabetçiliğimizi arttırmak,müşterilerimizin başarılı olmalarına yardımcı olmak ve çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında kusursuz bir iletişim kurmaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için;
*Sürekli odaklanma,
*Sürekli gelişim,
*Karmaşıklıktan uzak durmak
*Daha fazla izlenbilirlik ve kontrol
ilkelerini benimsiyoruz.
Yüksek kalitede ürün ve hizmet sunabilmek için en iyilerle çalışmak ve ilişkilerimizi her zaman dinamik tutmak gerektiğinin farkındayız. Bunun için kalite yönetim sistemi alt yapımızı kullanarak geliştirdiğimiz tedarikçi yönetimi süreçlerini kullanmaktayız.
*Tedarikçi Seçimi
*Tedarikçi Değerlendirme
*Tedarikçi Kategorileri
*Tedarikçi Geliştirme Süreci
*Tedarikçi Denetimi
Altınay Kurumsal Sorumluluk çerçevesinde Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmak üzere açık bir taahhütte bulunmaktadır. Dolayısıyla, tedarikçilerimizin; yürürlükteki yasal yükümlülüklere bağlı kalması ve “Tedarikçilerimizin Uyması Gereken Etik Kurallar”ı da içeren asgari gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

Kalite Yönetim Sistemleri Sürecimiz

Altınay’ da tüm çalışmalar yönetimin inacı ve liderliği ile başlar, devam eder ve sonuçlanır. İşte bu sebepten dolayı bütün Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları öncelikle yönetimden başlar; ilerleme kökten yukarıya doğru sürer.
Çalışanların , “müşteri bizden ne ister ” “müşterinin gözünde değer nedir” konularında doğru bakış açısına sahip olmaları ve doğru anlayabiliyor olmaları sağlanır.
Altınay’ da üst yönetim sarsılmaz bir Kalite Yönetim Sistemi için çalışanların aidiyet duygularının yüksek olması gerektiğini bilir ve ortam şartlarını sürekli iyileştirmeye çalışır.
Sürdürülebilir bir Kalite Yönetim Sistemi için davranış değişikliği ve denetim şarttır.
“Değişmek kolay değildir acı vericidir ancak büyük kazançlar böyle elde edilir” üst yönetim ve tüm çalışanlar bu ortak bilinçte hareket ederler.
Altınay; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel prensiplerini yaşayarak uygular; belgeyi bu şekilde sahiplenir.
Kalite Yönetim Sistemleri bakışı ile çalışmayı hedefleyen bir ekip ile çalışıyoruz.
Aldığımız ISO Yönetim belgelerinin takibi ile birlite; ortak bir amaç için çalışan herkesin aynı yöne bakmasını sağlamak ve harcanan emeğin değerli hale geldiğini görmek istiyoruz. Kalite Yönetim Sistemi bakışı, önlem almamızı kolaylaştırıyor ve zamanımızı verimli yönetmemimiz sağlıyor.

Insan Kaynakları Sürecimiz

İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamalarının hedefi; bireylere bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen bir çalışan ortamı sağlayarak, mevcut ve potansiyel çalışanları için “En Çok Çalışılmak İstenilen İşveren” olmaktır.

Altınay Robot Teknolojileri, çalışanlarının %87’si, Mühendis ve yüksek donanımlı teknik personelden oluşan, çalışanlarının yaklaşık %70’i Y kuşağından olan, gücünü, sahip olduğu farklı özellikler ve yetkinliklere sahip nitelikli insan kaynağından alan, bir şirkettir.

Altınay İnsan Kaynakları Yönetimi içerisinde “Saygı” kavramı vardır. Altınay sürekli gelişim çalışmaları için motivasyon gücünü burdan almaktadır.
Altınay doğru kişilerin doğru pozisyonlara getirilmesi esasına dayanan bir İnsan Kaynakları Sistemi geliştirmiştir.
Hedefimiz;
* Çalışanlara bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı vermek,
*Adil, sürekli gelişen,katılımı yüksek, performansı ve çeşitliliği destekleyen çalışma ortamı sağlamak,
*Doğru kişilerin doğru pozisyonlara getirilmesi esasına dayanan bir İnsan Kaynakları Sistemi geliştirmek,
*”En çok çalışılmak istenilen kuruluş olmaktır.

Altınay’ da kariyer hedefiniz var ise, ekibimize yeni elemanları dahil edilmesi sizin yetenekleriniz, tecrübeniz ve uygunluğunuz değerlendirlmesi ile gerçekleşmektedir.
En sonunda, işe alınma kararı verilmiş ekip arkadaşlarımız, Altınay’da çalışma hayatı boyunca hiç sonu gelmeyen eğitim faaliyetleri ile işe başlayacaklardır.
Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak diğer taraftan Altınay Üretim Sistemi uygulamalarını yerinde gözlemlemek amacıyla staj programımızın bir parçası olmak isteyen üniversite öğrencilerini Altınay’a bekliyoruz. 4 Yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden birinde öğrenciyseniz ve staj yapma zorunluluğunuz var ise yaz stajı için başvuru yapabilirsiniz.
Meslek liselerinde okuyan öğrenciler Eğitim-Öğretim yılı boyunca hafta içi 3 gün Altınay’ da staj imkanı bulmaktadırlar.
MYO öğrencileri, Altınay’ da mevcut olan bölümlerde stajlarını yapma imkanı bulmaktadırlar.

ISG Yönetim Sistemleri Sürecimiz

Altınay’ ın en değerli varlıkları çalışanlarıdır. Kurum kültürü karşılıklı saygı, güven, iletişim bunun yanında iş güvenliği, sağlık yönetimi gibi konular üstüne kurulmuştur. Çalışanlar bu değerleri içselleştirmiştir ve bu oranda da sürdürülebilir bir başarı sağlanmıştır.
Altınay, İş Güvenliği için gerekli önlemlerin hepsini alır; çalışanların ve yöneticilerin birlikte güvenlik kültürü geliştirmesi için eğitimlere yüksek seviyede önem verir. Sürdürülebilirliği sağlamak için İs sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine ve OHSAS 18001 belgesi gerekliliklerine kusursuz bir şekilde uyar. İş sağlığı çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamak için planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması gerekliliği tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir.
Altınay sahip olduğu kalite belgelerinin önemini çalışanların özümsemesi için gerekli şartları sağlamıştır.
Gerek sahada, gerekse faaliyet gösterdiğimiz heryerde “Önce İş Güvenliği” diyoruz ve enerjimizi öncelikle güvenli sistemler ve güvenli projeler üretmek için harcıyoruz. Sahip olduğumuz İş Güvenliği Yönetim Sertifikası ile sistem bakış açımızı iş güvenliği çalışmalarımıza yansıtıyoruz. “Sıfır iş kazası” öncelikli hedefimiz olmakla birlikte güvenli çalışmalar yapmayı şart koşuyoruz.

Çevre Yönetim Sürecimiz

ALTINAY;
*ISO 14001 ile uyumlu çevre yönetim sistemine sahiptir; yasal mevzuatlar ve ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak tüm Altınay yerleşkelerinde ve şantiyelerde Atık Yönetim Sistemi kurulmuştur.
*Çevre yönetimi sayesinde enerji verimliliğini ve çevresel performansını sürekli olarak izlemektedir. Amaç enerji verimliliğini ve çevre korumasını sürekli iyileştirmektir.
*Ekonomik malzemeleri ve enerji tasarruflu teknolojileri kullanarak çevre dostu ürünler geliştirmek Altınay’ın hedefidir.
*”0 Atık” hedefi ile tüm çalışanlara eğitim verilmiştir.
*Ürün ve hizmet tedarik ederken, enerji verimliliği ve çevre koruma konuları belirleyici ek faktörler olarak kabul edilmiştir.
Çevre ile ilgili bilgi sahibi olan ve çevre duyarlılığı gelişmiş bir ekiple çalışıyoruz. Çevre Yönetim Sistemleri belgemizin sürkliliğini takip ediyoruz ve sorumluluklarımızı biliyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Öğrencilerin kendilerini tanıması ve parçası olmak istediği alanı deneyimlemesi, ülkenin geleceği olan gençlerimize sağladığımız imkanlarla mümkün olacaktır. Bu nedenle Stajyer istihdam süreci ALTINAY için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak görülmekte ve mevcut personelinin en az %50’si kadar stajyere çalışma ortamını deneyimleme fırsatı sunulmaktadır. Her yıl stajyerlerimizin %8 -10’u arası stajyer şirketimiz bünyesinde işe alınmaktadır.

ITU Robot ekibinin ABD ziyareti
ITU Yürüyen Robot Proje desteği
Teknik okul ziyaretleri
30+ personel ile Avrasya Maratonu, İyilik Pesinde Koş etkinliğine katılım

Carmen Hayes videos https://pornlux.com/pornstar/carmen-hayes here at Pornlux.com. Tinyspinnermilf's most viewed videos https://pornlux.com/pornstar/tinyspinnermilf. Anahtar teslim projeler hakkında bilgi alırken heyecan verici bir casino oyun deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Türkiye'nin önde gelen online casinolarından 7slots keşfetmek için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN