Kişisel Verilerin Korunması Kanunu -

Veri Sorumlusu: Altınay Robot Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. AYDINLI-İSTANBUL AYOSB MAH. 2.SANAYİ CAD. NO:22, 34953,
TUZLA/İSTANBUL

Altınay olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Altınay eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çalışan Adayları

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Fotoğraf

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi amacıyla toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , Cep Telefonu Numarası

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş Bilgileri , Eğitim Durumu, Çalışma Geçmişi ve Detayları , Askerlik Durum Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Diploma Bilgileri , Gidilen Kurs Bilgileri , Sertifikalar , Yabancı Dil Bilgisi , Bilgisayar Kullanım Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Referans Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, Cep telefonu, E-Posta adresi, Pozisyon/Unvan bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK md.5/1 uyarınca verdiğiniz izne ve  md.5/2 uyarınca;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Stajerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Altınay eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajer Adayları

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Fotoğraf

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , Cep Telefonu Numarası

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş Bilgileri , Eğitim Durumu, Çalışma Geçmişi ve Detayları , Askerlik Durum Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Diploma Bilgileri , Gidilen Kurs Bilgileri , Sertifikalar , Yabancı Dil Bilgisi , Bilgisayar Kullanım Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, headhunter firmalar, e-posta ve basılı formlar ile toplanmaktadır.

Tedarikçi Çalışanları

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Pozisyon/Unvan, SGK işe giriş bildirgesi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yönetilmesi, Tedarik Zinciri Sürecinin Yönetilmesi, Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,ilgili tarafından beyan edilen belgeler ve Hizmet Sözleşmesi ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Diploma Bilgileri , Gidilen Kurs Bilgileri , Sertifikalar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yönetilmesi, Tedarik Zinciri Sürecinin Yönetilmesi,  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,ilgili tarafından beyan edilen belgeler ve Hizmet Sözleşmesi ile toplanmaktadır.

Tedarikçi Yetkilileri

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, İmza, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi ,Pasaport Numarası

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi , Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

–Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar, İlgili tarafından beyan edilen belgeler, Hizmet Sözleşmesi, Üçüncü taraflardan (örn. KKB/Findeks), E-posta, Kartvizit, Çevrimiçi elektronik form (örn. web sitesi iletişim formu) aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı , Faks Numarası , Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar, İlgili tarafından beyan edilen belgeler, Hizmet Sözleşmesi, E-posta, Kartvizit, Çevrimiçi elektronik form (örn. web sitesi iletişim formu) aracılığı ile toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, IBAN Bilgileri

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar, İlgili tarafından beyan edilen belgeler, Hizmet Sözleşmesi,  E-posta, Kartvizit, Çevrimiçi elektronik form (örn. web sitesi iletişim formu) aracılığı ile toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Fatura, Senet, Çek bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar, İlgili tarafından beyan edilen belgeler, Hizmet Sözleşmesi, E-posta, Kartvizit, Çevrimiçi elektronik form (örn. web sitesi iletişim formu) aracılığı ile toplanmaktadır.

Ürün veya Hizmet Alıcıları

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası , Vergi Kimlik Numarası, İmza

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bir toplantı veya etkinliğe katılım, sözleşme ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi , İş Yeri İsmi/Ünvanı, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, Faks

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikâyetlerin Takibi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi   amacıyla toplanmaktadır. 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bir toplantı veya etkinliğe katılım, sözleşme ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Pozisyon/Unvan Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi amacıyla toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bir toplantı veya etkinliğe katılım, sözleşme ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Fatura, Senet, Çek bilgileri, Sipariş bilgisi Kayıtlar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt (fotoğraf ve video), İşitsel Kayıtlar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi    

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, iletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, satış sürecinde teklif verilecek firmanın kendi data paylaşım sistemi, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler, sektördeki referanslar, sözleşme (sadakat programları dahil), tutanaklar (örn. güvenlik ihlali vb. olaylar için), kartvizit ve e-posta ortamı  vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi , İş Yeri İsmi/Ünvanı, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, satış sürecinde teklif verilecek firmanın kendi data paylaşım sistemi, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler, sektördeki referanslar, sözleşme (sadakat programları dahil), tutanaklar (örn. güvenlik ihlali vb. olaylar için), kartvizit ve e-posta ortamı  vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Pozisyon/Unvan Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, satış sürecinde teklif verilecek firmanın kendi data paylaşım sistemi, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler, sektördeki referanslar, sözleşme (sadakat programları dahil), tutanaklar (örn. güvenlik ihlali vb. olaylar için), kartvizit ve e-posta ortamı  vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt (fotoğraf ve video), İşitsel Kayıtlar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi   

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İş Ortakları

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, Vergi Kimlik Numarası, İmza

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,  İlgili tarafından beyan edilen belgeler Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler ve Sözleşme vasıtasıyla elde edilmektedir.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi , İş Yeri İsmi/Ünvanı

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,  İlgili tarafından beyan edilen belgeler, Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler ve Sözleşme vasıtasıyla elde edilmektedir.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Pozisyon/Unvan Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,  İlgili tarafından beyan edilen belgeler Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler ve Sözleşme vasıtasıyla elde edilmektedir.

Müşteri İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Basılı formlar,  İlgili tarafından beyan edilen belgeler Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda yüz yüze görüşmeler ve Sözleşme vasıtasıyla elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt (fotoğraf ve video), İşitsel Kayıtlar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hissedar/Ortaklar

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, İmza, İmza sirküleri, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi , Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi, Fotoğraf, Pasaport Fotokopisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı, elektronik formlar ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler  vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi , İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi , İş Yeri İsmi/Ünvanı

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı, elektronik formlar ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler  vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş Bilgileri,  Pozisyon/unvan bilgileri, Fotoğraf

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Diploma Bilgileri , Yabancı Dil Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi  Verilmesi  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı, elektronik formlar ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler  vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt (fotoğraf ve video), İşitsel Kayıtlar

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi    

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alt Yüklenici (Taşeron) Çalışanları

Yüklenici (Taşeron) Çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında, evrak teslimi esnasında ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır.

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Ziyaretçiler

Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, İmza, Araç Plaka Bilgisi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; ziyaretçi formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

 • İşlenen Kişisel Veriler

Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri, CCTV Kayıt Bilgileri

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini   

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgisi

 • İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Dahili IP Adresi , Harici IP Adresi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçiler 

İşlem Güvenliği Bilgisi

 • İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Dahili IP Adresi , Harici IP Adresi

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.  

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Altınay tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi

–Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?  

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, yurt dışında bulunan grup şirketimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

 Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK md.11 ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu kullanarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile AYDINLI-İSTANBUL AYOSB MAH. 2.SANAYİ CAD. NO:22, 34953, TUZLA/İSTANBUL adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte AYDINLI-İSTANBUL AYOSB MAH. 2.SANAYİ CAD. NO:22, 34953, TUZLA/İSTANBUL adresinde yerleşik Altınay’a bizzat başvurarak,
 • Başvuru Sahibi, tarafına ait KEP adresinden imzalanmış dilekçe ya da başvuru formu ile Altınay’a ait altinayrobot@hs03.kep.tr adresine göndermek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurmak suretiyle [kvkk@altinay.com] adresine e-posta göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Altınay Robot Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [kvkk@altinay.com] adresimize göndererek

Altınay’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Library Z-Library z-library z-lib project Anahtar teslim projeler hakkında bilgi alırken heyecan verici bir casino oyun deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Türkiye'nin önde gelen online casinolarından 7slots keşfetmek için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN